นิสิตในโครงการครูอาสาฯ รุ่นที่ 23 ให้สัมภาษณ์รายการช่อง Nat ทีวี ในประเทศสหรัฐอเมริกา

{Recent News}
นิสิตในโครงการครูอาสาฯ รุ่นที่ 23 ให้สัมภาษณ์รายการช่อง Nat ทีวี ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นิสิตในโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 23 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฯ ประกอบกับการแสดงดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยในรายการช่อง Nat ทีวีในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือ 4 หน่วยจัดในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 หน่วยจัดในประเทศเยอรมนี และเปิดหน่วยจัดใหม่ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

#BSRURecentNews นิสิตในโครงการครูอาสาฯ รุ่นที่ 23 ให้สัมภาษณ์รายการช่อง Nat ทีวี ในประเทศสหรัฐอเมริกา #BSRUNews

:: BSRU News ::