รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] – เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560  (ครั้งที่ 3) สายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระหว่างวันที่ 8 – 24 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

:: ดาวน์โหลดใบสมัคร ::

:: BSRU News ::