ขอแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่ออี๊ด กวินเสกสรรค์ บิดาของ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่
คุณพ่ออี๊ด กวินเสกสรรค์
บิดาของ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

พิธีรดน้ำ : วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น.
พิธีสวดพระอภิธรรม : วันที่ 18 – 23 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.
ณ บ้านเลขที่ 63 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

พิธีพระราชทานเพลิง : วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น.
ณ วัดเอี่ยมประชามิตร จ.สมุทรปราการ

**คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรถบริการบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ฯ วันที่ 18 – 19 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น.
และวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอไว้อาลัยแด่ คุณพ่ออี๊ด กวินเสกสรรค์ #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

:: BSRU News ::