คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “ก้าวแรกสู่การทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “ก้าวแรกสู่การทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 7 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “ก้าวแรกสู่การทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 โดย รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดี กล่าวเปิดงาน และแจ้งกำหนดการ “อบรมเพื่อการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนิสิตขอจบปี การศึกษา 2559 โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา และได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อต่างๆ อาทิเช่น ก้าวสู่งานอาชีพ AEC 4.0 บุคลิกภาพ และเทคนิคการหา การสมัครงาน ปฏิภาณไหวพริบในการสัมภาษณ์งาน ไทย/อังกฤษ ความรู้ คุณธรรม และลงมือทำ คำพ่อหลวงสอน โดย ดร. เฉิน อาจารย์ จุมพก กาญจนกำธร และ อาจารย์สุวัจ วิภัติภูมิประเทศ

#BSRURecentNews คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “ก้าวแรกสู่การทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2559 #BSRUNews

 
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

:: BSRU News ::