ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม “คณะผู้บริหารสัญจร” ครั้งที่ 1/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม
“คณะผู้บริหารสัญจร” ครั้งที่ 1/2560

ศูนย์/สำนัก (สายสนับสนุน) : วันที่ 24 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

คณะวิทยาการจัดการ : วันที่ 24 เมษายน 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 5

คณะครุศาสตร์ และสำนัก รร.สาธิต : วันที่ 25 เมษายน 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 30 ชั้น 1

คณะวิทยาศาสตร์ฯ และศูนย์อู่ทองฯ : วันที่ 26 เมษายน 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 27 ชั้น 4

คณะมนุษยศาสตร์ฯ และวิทยาลัยการดนตรีฯ : วันที่ 27 เมษายน 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 27 ชั้น 4

#BSRUAnnouncement ประชุม “คณะผู้บริหารสัญจร” ครั้งที่ 1/2560 #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

:: BSRU News ::