ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์
รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ในด้านอักษรประดิษฐ์ เนื่องในวันนริศ ประจำปี พ.ศ. 2560 จากผลงานอักษรประดิษฐ์ชื่อ วังบูรพา โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการในวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

#BSRUAnnouncement รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ในด้านอักษรประดิษฐ์ #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 1 คน, แว่นกันแดด และ ข้อความ

:: BSRU News ::