รอยพระบาทประทับ ณ แผ่นดินบ้านสมเด็จฯ

{Announcement}
รอยพระบาทประทับ ณ แผ่นดินบ้านสมเด็จฯ
10 เมษายน 2523
เสด็จฯ ทรงเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ณ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการฯ ณ อาคาร 1 ชั้น 1

#BSRUAnnouncement รอยพระบาทประทับ ณ แผ่นดินบ้านสมเด็จฯ#BSRUNews

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

:: BSRU News ::