ขอแสดงความยินดีกับ นายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทบทร้อยกรองสำหรับเยาวชน รวมบทร้อยกรอง “คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ นายแมน คล้ายสุวรรณ
นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทบทร้อยกรองสำหรับเยาวชน
รวมบทร้อยกรอง “คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง”
จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45
รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ นายแมน คล้ายสุวรรณ #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี ข้อความ 
 

:: BSRU News ::