ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมาริสา อ้อนกิ่ง นิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 16”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสาขาภาษาจีน
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมาริสา อ้อนกิ่ง
นิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจีน
“สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 16”

เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 16 จัดขึ้นโดยสำนักงานฮั่นปั้น สำนักงานใหญ่ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เข้าร่วมการแข่งขันรอบนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ส่วนคือ
1. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ในหัวข้อ ภาษาจีนจุดประกายความฝัน
2. การตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3. การพูดแบบฉับพลัน ตามหัวข้อที่จับฉลากได้
4. การแสดงความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรมจีน

ภายใต้การคัดเลือกและฝึกซ้อมอันเข้มข้นของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย รศ.เวิน เซี่ยงยวี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ คณาจารย์ชาวจีน และสาขาวิชาภาษาจีน ส่งผลให้ นางสาวมาริษา อ้อนกิ่ง ตัวแทน มบส. ได้แสดงความสามารถออกมาอย่างสุดความสามารถ ในการแข่งขันทั้ง 4 ส่วน โดยในส่วนสุดท้าย ได้นำอุปรากรจีน หวง เหมย ซี่ ตอน ราชบุตรเขยจำแลง มาเป็นความสามารถพิเศษแสดงในการแข่งขันครั้งนี้ จนเป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการและผู้ชม ด้วยความสามารถและคะแนนที่โดดเด่น ส่งผลให้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ของประเทศ คว้าถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมาครอง ในการนี้ นางสาวมาริษา จะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นชัยชนะครั้งที่ 2 ทางด้านภาษาจีน ในระดับประเทศต่อจากปีที่ผ่านมา ที่ผู้ชนะเลิศเป็นนักศึกษามาจากรั้วม่วง-ขาว ลูกสุริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาริสา อ้อนกิ่ง #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และ ข้อความ

:: BSRU News ::