คณะครุศาสตร์ เปิดรับความคิดเห็นผ่านกล่อง “EDU VOICE”

คณะครุศาสตร์ เปิดรับความคิดเห็นผ่านกล่อง “EDU VOICE”

ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิต และคณะครุศาสตร์ จัดทำกล่องรับความคิดเห็น EDU VOICE “ร้อยปัญหา ร้อยทางแก้ไข ร้อยเรื่องชื่นใจ ร้อยรวมไว้ในกล่องเดียว” เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ชี้แจงปัญหา รวมถึงความประทับใจ ชื่นชมต่างๆมายังคณะครุศาสตร์ โดยทางคณะได้จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อรับข้อคิดเห็นและแก้ปัญหาที่ได้จากข้อร้องเรียน อย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1.กล่องแสดงความคิดเห็น (ทางขึ้นลิฟต์ชั้น1 อาคาร 30)
2.One stop service
3.Fanpage : สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ เปิดรับความคิดเห็นผ่านกล่อง “EDU VOICE” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

:: BSRU News ::