บ้านสมเด็จฯ เปิดอบรม 11 หลักสูตร เพื่อพัฒนาข้าราชการครู

บ้านสมเด็จฯ เปิดอบรม 11 หลักสูตร เพื่อพัฒนาข้าราชการครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิด 11 หลักสูตรเพื่อให้ข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้ารับการอบรมเพื่อการพัฒนาครูประจำการ ติดตามรายละเอียดของการรับสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://hrd.obec.go.th

#BSRUAnnouncement บ้านสมเด็จฯ เปิดอบรม 11 หลักสูตร เพื่อพัฒนาข้าราชการครู #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
 

:: BSRU News ::