รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน หลักสูตร 2+1 ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน

หลักสูตร 2+1 ประจำปีการศึกษา 2560

สมัครได้แล้ววันนี้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2560

>> รายละเอียดใบสมัคร <<

:: BSRU News ::