ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) ปีการศึกษา 2560

สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560
ณ อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โทร. 02-4737000 ต่อ 4000
อีเมล์ Interbus.BSRU@yahoo.com Facebook: Inter.Bus.management.BSRU

#BSRUUpnext รับสมัครsลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ #BSRUNews

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

:: BSRU News ::