ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560

>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก <<

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”

ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -13 พฤษภาคม 2560

 

:: BSRU News ::