ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559

***ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559***

ช่วงกำหนดชำระเงิน : 10 เม.ย. 2560 – 3 พ.ค. 2560

ชำระได้ที่ :
ธ.ไทยพาณิชย์ฯ
ธ. กรุงเทพฯ
บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง (วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท) : 4 พ.ค. 2560 – 2 มิ.ย. 2560

****วันที่ 3 มิ.ย. 2560 หากมิได้ชำระการตามกำหนด นิสิต – นักศึกษาจะต้องดำเนินเรื่องรักษาสภาพ(พักการเรียน)ในภาคเรียนนี้ และไม่สามารถลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไปได้****

**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น**

วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : 10 เม.ย. 2560 เป็นต้นไป

เอกสารประกาศ
http://financebsru.bsru.ac.th/doc/ประกาศมหาวิทยาลัย/กำหนดการชำระค่าเทอม%203-2559.pdf

หลักฐานในการชำระเงิน : ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถพิมพ์ได้จาก http://mis.bsru.ac.th เมนู “รายการลงทะเบียน”

หากไม่ทราบขั้นตอนการพิมพ์ ให้คลิกที่นี่ http://financebsru.bsru.ac.th/doc/ประกาศทั่วไป/ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งค่าเทอม.pdf

เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร(สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://financebsru.bsru.ac.th/download.php?s_type=1&s_word=การเก็บเงิน

:: BSRU News ::