นิสิตชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกันแจกจ่าย เครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

s__15573000 s__15573008 s__15573026 4412

นิสิตชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู

จุด สน.วัดพระยาไกร จุด สน.ยานนาวา และ อาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ร่วมกันแจกจ่าย เครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม

ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

:: BSRU News ::