มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา สภานิสิต องค์การบริหารนิสิตและชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค ให้แก่ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จุด สน.ยานนาวา และ วัดพระยาไกร โดยตัวแทนนิสิตจะนำน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา สภานิสิต องค์การบริหารนิสิตและชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค ให้แก่ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จุด สน.ยานนาวา และ วัดพระยาไกร โดยตัวแทนนิสิตจะนำน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ  ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 8 ม.ค.59 ในพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

223465

s__23535626

:: BSRU News ::