แจ้งรหัสผ่านสำหรับระบบ E-Learning (moodle)

bannermoodleall

แจ้งรหัสผ่านสำหรับระบบ E-Learning (http://elearning.bsru.ac.th/)

เนื่องจากมีนักศึกษารหัส 59xxxxxxxx บางส่วนไม่สามารถสมัครเข้าสู่ระบบได้

ทางผู้ดูแลระบบ จึงทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลงานทะเบียนมาใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ซึ่งนิสิตรหัส 59xxxxxxxx ไม่ต้องสมัครสมาชิก สามารถใช้งานได้โดยใช้ username และ password ดังนี้

username = รหัสนักศึกษา

password = วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 6 มกราคม 2538 = 6012538 / 24 ธันวาคม 2539 = 24122539 เป็นต้น)

**กรณีเข้าใช้งานไม่ได้ ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ(คุณเดชอาคม)  สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 8

:: BSRU News ::