ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


banner-prakad

  1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
  3. ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

:: BSRU News ::