(ขยายเวลารับสมัคร) โครงการอบรม “การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle”

moodle

โครงการอบรม “การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle ”
อบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 21-22 มกราคม 2560  และ
ครั้งที่ 2 วันที่ 28-29 มกราคม 2560
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 สัปดาห์)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 

:: BSRU News ::