“บ้านสมเด็จฯ BOOK FAIR” ครั้งที่ 9

14469679_578528872351912_8089784089054070170_n

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา
ร่วมงาน “บ้านสมเด็จฯ BOOK FAIR” ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559
เวลา 10.00 – 16.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมคัดเลือกหนังสือที่ท่านต้องการเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2473-7000 ต่อ 1700

:: BSRU News ::