ลงทะเบียนสัมภาษณ์ กยศ. รอบที่ 1

ลงทะเบียนสัมภาษณ์ กยศ. รอบที่ 1 สัมภาษณ์ วันที่ 7 – 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3
เฉพาะกู้ใหม่ และ กู้ต่องเนื่องย้ายสถานศึกษา เท่านั้น
สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://dsad.bsru.ac.th/loan
– นิสิต จะต้องยื่นความจำนงขอกู้ที่ เว็บไซต์ กยศ. ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558 (เลยเวลาไว้กู้ใหม่ปีหน้า) http://www.studentloan.or.th

20150901-02

:: BSRU News ::