ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด – ปิด ประตูทางเข้า – ออก ด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ

เวลาเข้าออกประตูหลัง

ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด – ปิด
ประตูทางเข้า – ออก ด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แจ้งการเปิด – ปิด ประตูทางเข้า – ออก ด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้
วันอาทิตย์ – ศุกร์ เปิดเวลา 06.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เปิดให้บริการ
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

#BSRUAnnoucement ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด – ปิด
ประตูทางเข้า – ออก ด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ#BSRUNews

:: BSRU News ::