เรื่อง ขอเชิญประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2559

ประชุมเครือข่ายนักวางแผน4ทับ59

ขอเรียนเชิญ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน/รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายวางแผน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2559
ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——————————————————————-
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกองนโยบายและแผนได้ที่
Website : http://plan.bsru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/planBSRU
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-473-7000 ต่อ 1400

:: BSRU News ::