ประกาศกองนโยบายและแผนปิดทำการ

ประกาศปิด

ประกาศ
กองนโยบายและแผน
ปิดทำการ 2 วัน
ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559
เนื่องจากมีการอบรมสัมมนาต่างจังหวัด
ขออภัยในความไม่สะดวก
——————————————————————-
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกองนโยบายและแผนได้ที่
Website : http://plan.bsru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/planBSRU
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-473-7000 ต่อ 14000

:: BSRU News ::