ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน หลักสูตรความร่วมมือ 2+1 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน หลักสูตรความร่วมมือ 2+1 ประจำปีการศึกษา 2559

13517955_1188657781166727_791394567_o

>> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ <<

:: BSRU News ::