โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4”

S__5627992

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4” ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


 

:: BSRU News ::