ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

41660

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญ อาทิ
– สวัสดิการมหาวิทยาลัย
– การปรับแผนกลยุทธ์
– โครงการสำคัญเร่งด่วน
– การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนใหม่
– การเตรียมการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2558

:: BSRU News ::