ประกาศรายชื่อนักศึกษาพร้อมห้องสอบ ระบบ “EOL System” (English Test)

eol

**ตรวจสอบรายชื่อสอบ รอบที่ 3 วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2559 (รอบสอบซ่อม)

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นักศึกษาปี 1 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมู่ D3 / D8

(ให้นักศึกษาเข้าสอบสำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น)

update 12 พฤษภาคม 2559


(**สอบรอบที่ 2**) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ (สอบ 23, 24, 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2559)

คณะครุศาสตร์ คลิ๊กที่นี่      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิ๊กที่นี่     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิ๊กที่นี่     คณะวิทยาการจัดการ คลิ๊กที่นี่

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คลิ๊กที่นี่     (Update 11 เมษายน 2559)


รอบที่ 1
คณะครุศาสตร์ (วิชาภาษาอังกฤษ)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิชาภาษาอังกฤษ)  คณะวิทยาการจัดการ (วิชาภาษาอังกฤษ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาภาษาอังกฤษ)  นักศึกษาปี 1 (วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

 

:: BSRU News ::