เชิญชวนนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รักษาสิทธิและหน้าที่ เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

59prajkardvote

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รักษาสิทธิและหน้าที่ เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 2704A  อาคาร 27 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตนักศีกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Tel : 0-24737000 ต่อ 2003, 2000

:: BSRU News ::