ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน

oil

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน

ระหว่างวันที่ 15-28 พฤษภาคม 2559

คลิกเพื่อ Download >> โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน

:: BSRU News ::