ขอเชิญนักศึกษา ร่วมระเบิดความคิดผ่านไวรัล วิดีโอ “Aioi Viral Video Contest”  ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 150,000 บาท 
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อสารสารสนเทศด้วย Infographic”
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ E-Magazine ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CS6”
Read more.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress”
Read more.
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2621/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ
Read more.
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2524/2560 : เรื่อง แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ
Read more.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มบส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
Read more.
ตารางสอน / แนวการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Read more.
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
Read more.
ถ่ายทอดสด งานเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Read more.
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
Read more.
ขยายเวลาระบบการประเมินบุคคลากรฯ มบส.
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
Read more.
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560
Read more.
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวร
Read more.
แจ้งการ – ปิด – ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา เนื่องจากจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีรับน้องใหม่
Read more.
แจ้งการปรับเปลี่ยน การจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับอาจารย์ และบุคลากร
Read more.
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อำนวยความสะดวกสำหรับการสแกนลายนิ้วมือ (เป็นการชั่วคราว) 
Read more.
มหกรรมเครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน
Read more.