สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาบ
Read more.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภ
>> ประกาศรายชื่อผู
Read more.
(แก้ไข) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มรภ
Read more.
ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559
***ประกาศการชำระค่าบำรุง
Read more.
อบรมใบขับขี่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แก้ไขวันอบรม)
**เปิดอบรมวันเสาร์ สัปดา
Read more.
(ประกาศรายชื่อ) โครงการอบรม “การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate”
โครงการอบรม “การสร้างสื่
Read more.
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” กับนิสิตประเทศเพื่อนบ
  ดาวน์โหลด : กำหนดการ แ
Read more.
เชิญร่วมโครงการเสวนาวิชาการ “สร้างพลเมืองใหม่สู่ไทยแลนด์ ๔๐” DNA ทางวัฒนธรรมของคนไทยยุคใ
  เชิญร่วมโครงการเส
Read more.
ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปี่ที่ ๑๖
ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปี่ที่
Read more.
“วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
“วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ
Read more.
มบส. จัดพิธีปลงผมนาค และพิธีทำขวัญนาค ในงาน “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”
มบส. จัดพิธีปลงผมนาค และ
Read more.
เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560 (Open House 2017)
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารว
Read more.
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง Sci&Tech Game 2016
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
Read more.
ประกาศรับสมัคร การอบรม มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
ประกาศรับสมัคร การอบรม ม
Read more.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ห้ามนิสิตนักศึกษาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า และบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ
Read more.
(ขยายเวลารับสมัคร) โครงการอบรม “Google Apps for Education”
โครงการอบรม “Google Apps
Read more.
ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่! สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research P
ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่!
Read more.
การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (แหล่งทุนภายใน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ
Read more.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย
  การประชุมวิชาการระดับน
Read more.
ให้นิสิตหลักสูตร 5 ปี รหัส 56 และ 4ปี ที่มีรหัส 57 ทุกคน เข้าประชุมและฟังคำชี้แจงและรับ username ในก
ให้นิสิตหลักสูตร 5 ปี รห
Read more.