มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญบุคลากรที่มีความประสงค์เข้าร่วมงาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
Read more.
ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
Read more.
อบรมใบขับขี่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แก้ไขวันอบรม)
Read more.
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห
Read more.
ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต “รวมศิษย์เก่า ร่วมถวายอาลัยองค์อัครศิลปิน” วง “ดนตรีอนุสรณ์” และ วง “Chaopraya Brass ” โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยการด
Read more.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC – TEST of English for International Communication)
Read more.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561  มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร
Read more.
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ  ออกอากาศรายการวิทยุ ผ่านสถานีวิทยุออนไลน์ “BS Radio”
Read more.
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ “สิรินายน”
Read more.
ขอเชิญประชาคมที่สนใจ เข้าฟัง “การแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ”
Read more.
ทีมสโมสรบ้านสมเด็จฯ ชนะนัดที่ 2 ฟุตบอลไทยอะเมเจอร์ลีกไทยแลนด์ 2017
Read more.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมจัดงาน “Thailand Tech Show 2017”
Read more.
บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้
Read more.
24 กันยายน “วันมหิดล”
Read more.
มบส. มอบทุนการศึกษา และจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศฯ
Read more.
มบส. จับมือ จุฬาฯ ใช้โปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์” ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
Read more.
กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน” ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2
Read more.
มบส. รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่หน่วยงานได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Read more.
สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับชมรมนิติศาสตร์ลูกสุริยะ จัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน
Read more.