คำสั่งมหาวิทยาลัย : แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ
Read more.
ประกาศมหาวิทยาลัย : แนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)
Read more.
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 มาตรา 3 วรรค 3 “การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย”
Read more.
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC (Test of English for International Communication)
Read more.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Read more.
ขอเชิญนักศึกษา ร่วมระเบิดความคิดผ่านไวรัล วิดีโอ “Aioi Viral Video Contest”  ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 150,000 บาท 
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อสารสารสนเทศด้วย Infographic”
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ E-Magazine ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CS6”
Read more.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress”
Read more.
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2621/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ
Read more.
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2524/2560 : เรื่อง แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ
Read more.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มบส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
Read more.
ตารางสอน / แนวการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Read more.
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
Read more.
ถ่ายทอดสด งานเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Read more.
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
Read more.
ขยายเวลาระบบการประเมินบุคคลากรฯ มบส.
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
Read more.