ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปี่ที่ ๑๖
ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปี่ที่
Read more.
“วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
“วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ
Read more.
มบส. จัดพิธีปลงผมนาค และพิธีทำขวัญนาค ในงาน “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”
มบส. จัดพิธีปลงผมนาค และ
Read more.
เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560 (Open House 2017)
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารว
Read more.
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง Sci&Tech Game 2016
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
Read more.
ประกาศรับสมัคร การอบรม มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
ประกาศรับสมัคร การอบรม ม
Read more.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ห้ามนิสิตนักศึกษาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า และบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ
Read more.
อบรมใบขับขี่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แก้ไขวันอบรม)
เปิดอบรมวันเสาร์ที่ 25 ก
Read more.
(ขยายเวลารับสมัคร) โครงการอบรม “Google Apps for Education”
โครงการอบรม “Google Apps
Read more.
(ขยายเวลารับสมัคร) โครงการอบรม “การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate”
โครงการอบรม “การสร้างสื่
Read more.
ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่! สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research P
ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่!
Read more.
การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (แหล่งทุนภายใน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ
Read more.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย
  การประชุมวิชาการระดับน
Read more.
ให้นิสิตหลักสูตร 5 ปี รหัส 56 และ 4ปี ที่มีรหัส 57 ทุกคน เข้าประชุมและฟังคำชี้แจงและรับ username ในก
ให้นิสิตหลักสูตร 5 ปี รห
Read more.
“เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฝากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ”
การเสวนาวิชาการประกอบการ
Read more.
นิสิตชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกันแจกจ่าย เครื่องอุปโภคบริโภคและน้
นิสิตชมรมสุริยะอาสาพยาบา
Read more.
กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ
Read more.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา สภานิสิต องค์การบริหารนิสิตและชมรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ
Read more.
แจ้งรหัสผ่านสำหรับระบบ E-Learning (moodle)
แจ้งรหัสผ่านสำหรับระบบ E
Read more.
กำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
อ่านต่อ
Read more.