สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 3)
Read more.
คู่มือความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read more.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด
Read more.
วอลเลย์ มบส.สุดเจ๋ง!! ชนะสวนดุสิต รอบแรก ชิงแชมป์ประเทศไทย
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณจารย์” หัวข้อ : การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2
Read more.
พิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ลานกีฬา ในชุมชนศรีภูมิ เขตธนบุรี ตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ ร่วมกับหน่วยงาน และ ชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี
Read more.
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 1st National Conference on Management Science: NCMS 2017
Read more.
แจ้งน้ำประปาไหลอ่อน หรือหยุดไหลชั่วคราว ระหว่างวันที่ 8-20 พฤษภาคม 2560
Read more.
BSRU TEST OF ENGLISH PROFICIENCY (BSRU-TEP) MANUAL คู่มือการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of
Read more.
นิสิตในโครงการครูอาสาฯ รุ่นที่ 23 ให้สัมภาษณ์รายการช่อง Nat ทีวี ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Read more.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมประเพณี “สงกรานต์บ้านมอญ ประจำปี 2560”
Read more.
(ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Microsoft Power BI และ Microsoft OneNote ”
Read more.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย
Read more.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Read more.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Read more.
อบรมใบขับขี่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แก้ไขวันอบรม)
Read more.
เชิญชมคอนเสิร์ต “Music Era Concert”
Read more.
ขอแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่ออี๊ด กวินเสกสรรค์ บิดาของ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
Read more.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “ก้าวแรกสู่การทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2559
Read more.
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม “คณะผู้บริหารสัญจร” ครั้งที่ 1/2560
Read more.