ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
Read more.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read more.
ประกาศรายนามผู้สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Read more.
ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปีที ๑๖
Read more.
บทสัมภาษณ์ อาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ (สาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
Read more.
เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการ “เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 1) ประจำปี 2560”
Read more.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม รอบ
Read more.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติ
Read more.
อบรมใบขับขี่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แก้ไขวันอบรม)
Read more.
รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่
Read more.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 1/2560
Read more.
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรียนการสอน”
Read more.
มบส. ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
Read more.
คณะครุศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาครู “รหัส 60” หลักสูตร คบ.5 ปี และคบ.4 ปี เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์
Read more.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา “รหัส 60” เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
Read more.
โครงการ Thailand Short Film Competition ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาภาพยนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “การท่องเ
Read more.
“บ้านสมเด็จโพลล์” เผยคนกรุงรู้อยู่แก่ใจ “ขยะ” ทำน้ำท่วม จี้เก็บค่าบำบัดน้ำเสีย-สร้างสำนึก
Read more.
ขอเชิญพี่น้องชาว “สิงห์สุริยะ” ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านส
Read more.
ประกาศ!! งดจ่ายไฟฟ้า ตามวัน/เวลา และสถานที่ ดังนี้
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) (บุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเ
Read more.