อีเมล์สำหรับบุคลากรอีเมล์สำหรับนักศึกษา


        
   
   
   
   
 
 
 

 

 

 

รับสมัคร ป.โท ผู้ประกอบการ

03-03-2015
27-02-2015
27-02-2015
12-02-2015
12-02-2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


05-03-2015
05-03-2015
20-02-2015
26-11-2014
13-11-2014
กำลังแสดงหน้าที่ 1/86 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การใช้งานโปรแกรม Solid Work สำหรับงานอุตสาหกรรม”
     
     
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐,๒๗ ตุลาคม และ วันอาทิตย์ที่ ๓, ๑๐, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
               เวลา ๘:๓๐ – ๑๗: ๓๐ น.
         ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๐
        
         
ติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์สุวภัทร ตั้งผลพูล โทร ๐๙๐-๔๖๔๙๖๔๕ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
06-08-2013


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (CAD-Cam)"
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๐

ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์สุวภัทร ตั้งผลพูล โทร ๐๙๐-๔๖๔๙๖๔๕ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) คลิก..ดูรายละเอียด...

06-08-2013  

 

 

 

 

 

- รายงานระบบสารสนเทศ

 DOWNLOAD เอกสารประชุมสภา