:: ข่าวประชาสัมพันธ์ มบส. ::
 • ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ TAIWAN- THAILAND ELITE 600 SCHOLARSHIP PROGRAM อ่านต่อ
 • รับสมัครเข้าร่วมอบรม การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย Joomla (สำหรับบุคลากรภายในที่ดูแลด้านเว็บไซต์) **ตามรายละเอียดที่ได้ส่งไปยังต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงาน ลงทะเบียน
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี อ่านต่อ
 • ขอเชิญอาจารย์และบุคลการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น" (**Update) อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 3/2558 อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอง) อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากระบบกลาง Admission อ่านต่อ
 • เปิดให้ยื่นแบบเพื่อการพิจารณาให้เช่าพื้นที่โรงอาหารฝั่งมัธยมสาธิต อ่านต่อ
 • [15 มิ.ย. - 5 ก.ค.] ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (#รอบสุดท้าย) (ด่วน) อ่านต่อ
 • [18 - 19 ก.ค.] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์” อ่านต่อ
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา2558 (เพิ่มเติม+ใบสมัคร) อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ภาคปกติ #รอบ 2 อ่านต่อ
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ่านต่อ
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านต่อ
 • จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้ทำบัญชี (CPD) ทุกหลักสูตรสามารถนับชั่วโมงได้ 6 ชั่วโมง(บัญชี) อ่านต่อ
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ
 • กำหนดชำระเงิน สำหรับภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ