:: ข่าวประชาสัมพันธ์ มบส. ::
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบแรก) อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเงินบำรุงการศึกษา (บุคคลภายใน มบส.) เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน อ่านต่อ
 • จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้ทำบัญชี (CPD) ทุกหลักสูตรสามารถนับชั่วโมงได้ 6 ชั่วโมง(บัญชี) อ่านต่อ
 • เลื่อนการรับสมัครอาจารย์พิเศษประจำปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ
 • กำหนดชำระเงิน สำหรับภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ
 • - รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 3/2558 อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 อ่านต่อ
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (+ใบสมัครแนบท้าย) ดาวน์โหลดใบสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ #รอบที่2) ภายในวันที่ 1-30 พ.ค. 58 อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/2558) ดาวน์โหลดรายชื่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รับตรง #รอบแรก) อ่านต่อ

เข้าสู่เว็บไซต์