การแสดงสร้างสรรค์ชุด อริยกรธรรม

การแสดงสร้างสรรค์ชุด อริยกรธรรม ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : นางสาวกนกวรรณ จันทร์เวียง นางสาวญาดา นึกรัก นายฐิติ ชัยธร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์ การที่ผู้สร้างสรรค์ได้ไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาส […]

การแสดงศิลปนิพนธ์ชุด กระซิบรัก กระซิบฮัก

การแสดงศิลปนิพนธ์ชุด กระซิบรัก กระซิบฮัก การแสดงที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ณ วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน และบทกลอนกระซิบรักบันลือโลกซึ่งเป็นบทกลอนที่แต่งขึ้น […]

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลการถ่ายภาพยอดเยี่ยม จากการประกวดภาพยนตร์  ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “กว๊านพะเยา” ของมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง ๕

ชื่อผลงานทางวิชาการ        โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เรื่อง “กว๊านพะเยา” ประเภทผลงานทางวิชาการ        ภาพยนตร์ ปีที่พิมพ์        2560 มูลเพิ่มเติม        ได้รับร […]

หนังสั้น หัวข้อ “เงินทอง ต้องวางแผน : ,มนุษย์เงินออม”  เรื่อง “ป้อมไรเดอร์” ของนิสิตสาขาการสื่อสารมวลชน ชันปีที่ 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ชื่อผลงานทางวิชาการ        “ป้อมไรเดอร์” ประเภทผลงานทางวิชาการ        หนังสั้น ปีที่ประกวด        2560 ข้อมูลเพิ่มเติม        ชนะเลิศการประกวดหนังสั้น ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อเจ้าของผลงานทา […]

มอบทุนการศึกษาให้นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2560

การมอบทุนการศึกษาให้นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 21  กันยายน  2560   เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ […]

หนังสือรวมบทร้อยกรอง “คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง” ได้รับการพิจารณาเป็น ๑๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม

หนังสือรวมบทร้อยกรอง “คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง” ได้รับการพิจารณาเป็น ๑๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม (ประพันธ์โดย นายแมน คล้ายสุวรรณ) ได้รับเกียรติบัตรในงานมหกรรมหนังสือ ร […]

“แมน คล้ายสุวรรณ” รับรางวัลกวีปากกาทอง จัดโดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จากผลงาน “ข้าวพอเพียง”

รางวัลกวีปากกาทอง จัดโดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จากผลงาน “ข้าวพอเพียง” ปี ๒๕๖๐ ข้าวพอเพียง   ๏ กระสอบน้อยค่อยวางอิงบนหิ้งพระ        ก่อนพ่อจะยกมือไหว้จบเหนือเกล้า ลูก…นี่คือข้าวพอเพี […]

“แมน คล้ายสุวรรณ” รับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทบทร้อยกรองสำหรับวัยรุ่น การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทบทร้อยกรองสำหรับวัยรุ่น การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จากผลงานรวมบทร้อยกรอง “คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง” จัดโดย กระ […]