มบส.คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14 (TNCC 2018) ประเภท CHEER DANCE TEAM

การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14 (TNCC 2018) ประเภท CHEER DANCE TEAM 🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่1) ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ และ ประ […]

การแสดงชุด “กระซิบรัก” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อการแสดง : กระซิบรัก ผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ […]

ค่ายคอนเสิร์ต “สร้างคนให้ทำคอนเสิร์ตเพื่อให้บังเกิดวิชาชีพไกล”   ปี  2560

ชื่อผลงานทางวิชาการ         ค่ายคอนเสริ์ต “สร้างคนให้ทำคอนเสิร์ตเพื่อให้บังเกิดวิชาชีพไกล”   ปี  2560 ข้อมูลเพิ่มเติม                  การจัดคอนเสริ์ตเพื่อให้บังเกิดวิชาชีพไกล ตามโครงการกิจกรรม ทำดี ต […]

ค่ายเพลง “บทเพลงตามรอยพ่ออัครศิลปิน” ปี ๒๕๖๐

ชื่อผลงานทางวิชาการ         ค่ายเพลง  “บทเพลงตามรอยพ่ออัครศิลปิน” ปี 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม                   ตามโครงการกิจกรรม ทำดี ตามคำพ่อสอน จัดแสดงเมื่อ  วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ อาคาร 1 ชั้ […]

ค่ายละครเวที : ละครเวทีบ้านสมเด็จฯ “จุดจบแห่งพันธนาการ” ปี 2560

ชื่อผลงานทางวิชาการ         ค่ายละครเวที : ละครเวทีบ้านสมเด็จฯ “จุดจบแห่งพันธนาการ” ปี 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม                 การจัดทำค่ายละครเวที    ตามโครงการกิจกรรม ทำดี ตามคำพ่อสอน  จัดแสดง เมื่อวัน […]

BSRU DANCIN’ MAN ตัวแทนจากสาขาวิชานาฏยศิลป์ (4ปี) แขนงวิชาเอกนาฏยศิลป์สากล คว้าแชมป์ประเภท CHEER DANCE TEAM และประเภทอื่นอีก 6 ถ้วยรางวัล

การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ ๑๑  ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ตึกนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต   ทีม BSRU DANCIN’MANของนิสิตแขนงวิชาเอกนาฏยศิลป์สากล คณะมนุษยศาสตร์และสัง […]

การแสดงสร้างสรรค์ชุด ศิลป์ลายเส้นหม้อบ้านเชียง

การแสดงสร้างสรรค์ชุด ศิลป์ลายเส้นหม้อบ้านเชียง ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : นางสาว แพรพลอย สมบัติ นางสาว สุมิตรา ใจเย็น นางสาว นุสรา อารียานันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. มนัสวี ศรีราชเลา ผลงานการสร้างสรรค์ศิลป์ […]

การแสดงสร้างสรรค์ชุด กระซิบรัก

การแสดงสร้างสรรค์ชุด กระซิบรัก ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : นายทศพล นามฝาง นางสาวเทียนทอง ดวงฤทธิ์ นางสาวสาธินี เรือนไสว อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เอกรัตน์ รุ่งสว่าง อาจารย์ ยุทธนา อัมระรงค์ “กระซิบรัก& […]

การแสดงสร้างสรรค์ชุด แว้นบอยสก๊อยเกิร์ล

การแสดงสร้างสรรค์ชุด แว้นบอยสก๊อยเกิร์ล ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : น.ส.ทยาวีร์ ถิรสมบูรณ์สิน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ธนกร สรรย์วราภิภู ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แรงบันดาลใจและแนวคิดมาจากท่าเต้นของวัยรุ่นกลุ่มห […]

การแสดงสร้างสรรค์ชุด อริยกรธรรม

การแสดงสร้างสรรค์ชุด อริยกรธรรม ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : นางสาวกนกวรรณ จันทร์เวียง นางสาวญาดา นึกรัก นายฐิติ ชัยธร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์ การที่ผู้สร้างสรรค์ได้ไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาส […]