ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์

ศิลปิน : รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล ชื่อภาพ : ในหลวงรัชกาลที่10 เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด : 60×80 ซม. ปีพ.ศ. : 2561   ศิลปิน ​: รศ.ประสิทธิ์​ เวชบรรยงรัตน์ ชื่อภาพ : Dizzy​Summer Time เทคนิค : สี […]

บทกวีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

ชวลิต ผู้ภักดี น้อมนำบทเทิดพระเกียรติ ใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่ง นวมินทรรามธิบดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร์จักรีรฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

มองพระอภัยมณีในเชิงอุปลักษณ์ ตอน ชีเปลือย! อุปลักษณ์ของ…

  ชวลิต  ผู้ภักดี    ชวนวิเคราะห์ “ชีเปลือย”   ผู้ย่างก้าวเข้ามาใน เรื่อง “พระอภัยมณี” แม้เพียงระยะสั้นแต่แท้จริงแลยาวมาก เพราะ ยังยืนยาวอยู่ในกมลสำนึกของผู้อ่านมากว่า ๒๐๐ ปี แล้วก็ตาม หากแต่ว่าจะยังค […]

สำนึกความเป็นไทย

ชวลิต   ผู้ภักดี นำเสนอ     ร้อยกรองชุด “สำนึกความป็นไทย” ที่ บรรจงประดิษฐ์ขึ้นจากมโนสำนึก โดย หวังให้ลูกไทยหลานไทยได้สำนึกที่จะต้องสืบสานประราชปณิธาน แห่ง บูรพมหากษ้ตริยาธิราชเจ้าแห่งชนชาติสยาม ให้ดำ […]

แผนบริหารการสอนประจำรายวิชานาฏยศึกษาวิเคราะห์   

แผนบริหารการสอนประจำรายวิชา รายวิชา นาฏยศึกษาวิเคราะห์                                                                                                                                                  […]

บทกวีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บทกวีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ชวลิต  ผู้ภักดี

ชื่อกระทรวงกลาโหม

ชื่อกระทรวงกลาโหม โดย ชวลิต ผู้ภักดี วิเคราะห์ข้อกังขาถึงสาเหตุที่ชื่อกระทรวงกลาโหม เป็นชื่อที่แปลกไปจากภาษาไทย และเหตุผลที่ต้องตั้งกระทรวงนี้อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังที่สุดอยู่เพียงกระทรวงเดียวแท้จริงแ […]