ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์

ศิลปิน : รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล
ชื่อภาพ : ในหลวงรัชกาลที่10
เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ
ขนาด : 60×80 ซม.
ปีพ.ศ. : 2561

 

ศิลปิน ​: รศ.ประสิทธิ์​ เวชบรรยงรัตน์
ชื่อภาพ : Dizzy​Summer Time
เทคนิค : สีโปสเตอร์บนกระดาษ
ขนาด : 50×80​  ซ.ม.
ปีพ.ศ. : 2562

 

ศิลปิน : รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ
ชื่อภาพ : สีสรรแห่งทะล
เทคนิค : Stained Glass
ขนาด : 40 x 60 เซนติเมตร
ปี พ.ศ. : 2562

 

ศิลปิน : อ.พัทธนันท์ วรรณพงศ์สิริ
ชื่อภาพ : ผึ้งบวช
เทคนิค : Stained Glass
ขนาด : 50 x 40 เซนติเมตร
ปี พ.ศ. : 2561