การแสดงชุด “กระซิบรัก” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชื่อการแสดง : กระซิบรัก
ผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโดยมูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่ 1 เมษายน 2561
ณ โรงละครแห่งชาติ