การแสดงสร้างสรรค์ชุด ศิลป์ลายเส้นหม้อบ้านเชียง

การแสดงสร้างสรรค์ชุด ศิลป์ลายเส้นหม้อบ้านเชียง

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน :

  • นางสาว แพรพลอย สมบัติ
  • นางสาว สุมิตรา ใจเย็น
  • นางสาว นุสรา อารียานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา :

  • ดร. มนัสวี ศรีราชเลา

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลป์ลายเส้นหม้อบ้านเชียงได้มาจากเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีแดงของบ้านเชียงซึ่งได้นำเอาลวดลายของหม้อบ้านเชียง อ.หนองหาน จ. อุดรธานี มาทำเป็นการแสดงในรูปแบบการแสดงนาฏยศิลป์พื้นบ้าน