การแสดงสร้างสรรค์ชุด กระซิบรัก

การแสดงสร้างสรรค์ชุด กระซิบรัก

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน :

  • นายทศพล นามฝาง
  • นางสาวเทียนทอง ดวงฤทธิ์
  • นางสาวสาธินี เรือนไสว

อาจารย์ที่ปรึกษา :

  • อาจารย์เอกรัตน์ รุ่งสว่าง
  • อาจารย์ ยุทธนา อัมระรงค์

“กระซิบรัก” การแสดงที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ณ วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน และบทกลอนกระซิบรักบันลือโลกซึ่งเป็นบทกลอนที่แต่งขึ้นประกอบภาพดังกล่าว โดยนำเสนอผ่านนาฏยศิลป์สร้างสรรค์การฟ้อนล้านนำแบบใหม่ การแสดงแบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 แสดงถึงความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น “ปู่ม่าน ย่าม่าน”

ช่วงที่ 2 แสดงถึงบรรยากาศความรักของหนุ่มสาว ซึ่งแฝงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน