การแสดงสร้างสรรค์ชุด แว้นบอยสก๊อยเกิร์ล

การแสดงสร้างสรรค์ชุด แว้นบอยสก๊อยเกิร์ล

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน :

  • น.ส.ทยาวีร์ ถิรสมบูรณ์สิน

อาจารย์ที่ปรึกษา :

  • อาจารย์ธนกร สรรย์วราภิภู

ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แรงบันดาลใจและแนวคิดมาจากท่าเต้นของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกกันว่าเด็กแว้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานทดลองประดิษฐ์ท่าเต้นของกลุ่มวัยรุ่นเด็กแว้น มาผสมผสานกับการเต้นแจ๊ส เพื่อให้เกิดท่าเต้นใหม่ขึ้น โดยนำเสนอผ่านการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัย