ห้องฟิตเนส
อาคาร 1 ชั้น 2M
อาคาร 30

สระว่ายน้ำ

มุมอ่านหนังสือ
สำนักวิทยบริการ (ชั้น 1)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร 10 ชั้น 5

สนามเปตอง
บริเวณข้างสนามฟุตบอล

สนามเทนนิส
อาคาร 24 (ชั้นดาดฟ้า)