🤝 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

X

 

ร่วมกับ  
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Distance Learning Television Station
ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์