วีดีโอภาพบรรยากาศโครงการ English Camp ครั้งที่ 1
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558