อีเมล์สำหรับบุคลากรอีเมล์สำหรับนักศึกษา

  


 ยินดีต้อนรับ  รับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ปี 2556 ส่งบทความ http://www.matichonelibrary.com/index.html

05-02-2013
05-02-2013
01-02-2013
01-02-2013
28-01-2013
ยังไม่มีข่าว...
08-08-2012
 ผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยโปรแกรม Microsoft Office 2010”
* สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายการเข้าอบรมได้..คลิกที่นี่
หมายเหตุ
- ผู้เข้าอบรม ไม่ครบ 2 วัน ตามหลักสูตร ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
- รับใบประกาศนียบัตร ได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 ส.ค.55
เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

* รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร ตรวจสอบ..คลิกที่นี่